Integriteit.

Kan het logischer?

Wij geloven dat sturen op integriteit uw dienstverlening beter maakt. Kosten, tijdsinvestering en risico’s voor bestuurders, professionals en toezichthouders beperken we graag. Maar wij gaan verder. Wij brengen risico management, governance en compliance in de organisatiecultuur. Want net als u hebben wij hart voor de eindgebruikers van uw diensten: burgers, cliënten, patiënten, kinderen, werkelozen en ouders.

Button inTECHrity

Scherpe focus

inTECHrity biedt bestuurders en managers een betrouwbaar zicht op wetten, regels en normen. We creëren voor hen een RGC-cultuur: risico management, governance en compliance. Zo kunnen onze klanten zich volledig focussen op hun kerntaken.

Button inTECHrity

De inTECHrity Experience 

  • Slimme en simpele tool
  • Meer zicht op sturingsinformatie
  • Juridisch advies en beleidsadvies
  • Als u graag in control bent
  • Maar ook houdt van innovatie

Button inTECHrity

Krachtigere ketens

Nu door de transformatie in het sociaal domein overheid, maatschappelijke organisaties en burgers elkaar steeds harder nodig hebben zijn governance en compliance nog belangrijker. inTECHrity helpt ketens effectiever samen te werken. Daarbij beginnen we altijd bij de basis: uw uitvoerend personeel dat met de voeten in de klei staat.

Stimuleer medicatieveiligheid

Veilig medicijngebruik hoort volstrekt normaal te zijn. Bij inTECHrity koppelen we complexe wetten en regels aan praktische informatie rondom medicatieveiligheid. Zodat bestuurders meer overzicht krijgen in de stapeling aan eisen.

Slimme en simpele tool bij inkoop en aanbestedenen

Met de tool van inTECHrity ziet u in een paar klikken precies waar uw organisatie staat voor wat betreft de naleving van het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. En de informatie op het scherm is aan uw inkoopambities aangepast. Sturingsinformatie is met onze tool altijd helder.

PMMS
  • sds
  • aas