Blog

Cookies of alleen nog de kruimels?

Google postte op 3 maart een blog met als onderwerp - vrij vertaald - het uitstippelen van een koers naar een web dat meer is gericht op privacy. Een opvallend onderwerp voor een organisatie die niet altijd even positief in het nieuws komt als het gaat om privacy. Om het internet voor iedereen open en toegankelijk te houden, moeten we volgens Google allemaal meer doen om de privacy te beschermen. Dat betekent niet alleen een einde maken aan cookies van derden, maar aan elke technologie die wordt gebruikt om individuele mensen te volgen, terwijl ze op internet surfen.

Een koerswijziging van Google komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Er zit dus zeker iets van een gewijzigde wet- en regelgeving in de pijplijn. Tijd om nog eens te kijken wat er ook al weer in die wetten en regels staat.

Cookiewet

Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet, in de volksmond de ‘Cookiewet’, is sinds juni 2012 van kracht. Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland trekt, dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er op zijn of haar computer worden geplaatst en waar deze cookies voor dienen.

De Telecomwet is eigenlijk een specificatie van de AVG. In artikel 11.2 van deze wet is het volgende opgenomen: “Onverminderd de Algemene verordening gegevensbescherming en het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde dragen de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk en de aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst zorg voor de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van abonnees en gebruikers van zijn netwerk, onderscheidenlijk zijn dienst.

ePrivacy

Al vanaf het begin van de AVG wordt op Europees niveau gesproken over een ePrivacy Richtlijn en in april 2016 startte de Europese Commissie een openbare consultatie voor de herziening van deze ePrivacy Richtlijn, de ePrivacy Verordening.

Lange tijd gebeurde er weinig. Tot op 5 januari van dit jaar de Europese Raad een nieuwe conceptversie van de ePrivacy Verordening publiceerde. Het doel was ditmaal om de tekst te vereenvoudigen, de richtlijn verder in lijn te brengen met de AVG en de lex specialis-rol ten opzichte van de AVG te verduidelijken. Enkele niet onbelangrijke inhoudelijke aanpassingen hierin zijn de volgende:

  • De territoriale scope is in lijn gebracht met de AVG. Dat betekent dat ook niet-Europese organisaties aan de ePrivacy Verordening zullen moeten voldoen.
  • Metadata en cookiedata mogen (weer) worden gebruikt voor doeleinden die ‘verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel’.
  • De ‘Uitvoering van de overeenkomst’ wordt afgestemd op de AVG.

Gaat Google voor de koekkruimels?

Google kan er dus niet langer omheen dat er iets aan het veranderen is. Maar wat betekent dat dan voor het verdienmodel van Google?

Google toont nog steeds op interesses gebaseerde advertenties. Maar de basis is nu een groep en niet langer het individu. Google introduceert hiervoor de nieuwe methode Federated Learning of Cohorts (FLoC), een nieuwe manier om mensen te bereiken met relevante inhoud en advertenties door grote groepen mensen met dezelfde interesses te clusteren. Deze benadering verbergt effectief de individuen ‘in de massa’ en maakt gebruik van verwerking op het apparaat om de webgeschiedenis van een persoon in de browser privé te houden. 

Wij zijn heel benieuwd of de privacy nu echt is gewaarborgd of dat Google een nieuwe manier heeft gevonden om de kruimels bij elkaar te vegen. In juli 2021 gaat Google testdraaien met deze manier van informatie vergaren. We houden het in de gaten!

Wil je meer weten over AVG, ISO 27001 of ISO 27701? We helpen je bij inTECHrity graag verder. Je kunt altijd contact met ons opnemen. Je kunt ook meer informatie vinden op onze website www.intechrity.nl of in onze andere blogs.

inTECHrity is officieel ACP-partner van BSI

Gepubliceerd: 07-04-2021
Geschreven door: Rudi Düpper
Deel blog:

Neem contact op om kennis te maken met de specialisten van inTECHrity. Wij helpen u graag verder!

Meer weten over de diensten en knowhow van inTECHrity? Wij maken graag kennis en onze specialisten helpen u graag verder!