Diensten

Risicoanalyses

Ondersteuning bij risicoanalyses 

Risicobeoordeling heeft alles te maken met het meten en prioriteren van risico’s, zodat risiconiveaus worden beheerst binnen gedefinieerde tolerantiedrempels. Hiermee wordt voorkomen dat te zware maatregelen worden getroffen of juist mogelijke kansen worden gemist. Een risico waarvan de kans dat het optreedt klein is en waarvan de impact eveneens laag is, zal waarschijnlijk niet in aanmerking komen voor een risicobeperkende maatregel. De kosten wegen dan simpelweg niet op tegen de eventuele schade die men daarmee voorkomt. 

Hoe ziet een risicobeoordelingsproces eruit?

Een risicobeoordelingsproces bestaat uit zes stappen: 

  1. Identificeren van voor de organisatie kritieke informatie (waarbij ervan wordt uitgegaan dat de verstoring al heeft plaatsgevonden) 
  2. Bepalen van de impact (financieel, reputatie etc.) van de verstoringen (Business Impact Analyse) 
  3. Inventarisatie van bedrijfsmiddelen en de bedreigingen die zich kunnen voordoen met betrekking tot deze bedrijfsmiddelen 
  4. Bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en van de kwetsbaarheid van de betrokken bedrijfsmiddelen 
  5. Vaststellen risicoacceptatiecriteria 
  6. Toekennen risicoprioriteit op basis van de formule (impact x kans x kwetsbaarheid) 

Het doel van het risicobeoordelingsproces is om de aandacht van het management te richten op de belangrijkste bedreigingen en kansen! Dit vormt de basis voor maatregelen ter voorkoming van deze risico’s. Zodat de risico’s geen problemen worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over risicoanalyses en wat inTECHrity hierin voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op, we maken graag kennis!

Neem contact op om kennis te maken met de specialisten van inTECHrity. Wij helpen u graag verder!

Meer weten over de diensten en knowhow van inTECHrity? Wij maken graag kennis en onze specialisten helpen u graag verder!