ISO-certificeringen

ISO 9001

De ISO 9001 norm is dé wereldwijde standaard voor kwaliteitsmanagement. De basis hiervoor is de implementatie van een intern kwaliteitsmanagementsysteem. Kwaliteitsmanagement heeft betrekking op alle onderdelen van de processen binnen uw organisatie die een dienst of product voortbrengen. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgt u de continue verbetering van de kwaliteit van uw producten en diensten. 

Wat zijn de voordelen van ISO 9001?

Binnen uw organisatie levert het inrichten van een managementsysteem voor kwaliteitsmanagement op vele vlakken oordelen op. 

Kostenbesparing 

De kans op fouten wordt kleiner wanneer de processen, waarin kwaliteit voorop staat, telkens verbeteren. Daarnaast werkt uw organisatie efficiënter.  

Kwaliteit  

Met een ISO 9001 certificering kun uw opdrachtgevers en andere belanghebbenden laten zien dat binnen uw organisatie de processen dusdanig worden beheerst, dat uw producten en diensten levert die aan de eisen van klanten en aan relevante wet- en regelgeving voldoen.  

Klanttevredenheid  

Met de inrichting en continue verbetering van de processen bent u veel beter in staat om opdrachtgevers goed te bedienen. Hiermee krijgt en behoudt u tevreden en loyale opdrachtgevers omdat u doorlopend aan hun verwachtingen voldoet.  

Anticiperen  

De procesbenadering van ISO 9001 is risicogebaseerd en maakt gebruik van de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Zo blijfu en uw organisatie scherp op risico’s en kunt u beter anticiperen (kansen!) op veranderingen binnen én buiten uw organisatie. 

ISO 9001 certificering in vier stappen  

Een certificeringstraject is in te delen in vier stappen. Op basis van de jarenlange ervaring en expertise op gebied van certificering, inTECHrity bgeleid u bij elke van deze stappen, van opzet tot uiteindelijke certificering.  

Stap 1 – Analyse 

We analyseren de huidige stand van zaken in de organisatie inzake het Information Security Management System (ISMS). Dit gaat om het vastleggen, definiëren en/of beoordelen van de verschillende controles en informatie die nu binnen uw organisatie aanwezig zijn.  

Stap 2 - Business Impact Assessment  

Het Business Impact Assessment geeft een inschatting van de pijn en/of gevolgen indien de bedrijfsprocessen worden geschaad. inTECHrity kan deze stap alleen begeleiden en niet uitvoeren, omdat de inschatting van de mogelijke pijn en gevolgen door uw organisatie zelf moet worden gedaan.  

Stap 3 – Procesinventarisatie 

Op basis van het Business Impact Assessment wordt duidelijk welke processen voor uw organisatie bedrijfskritisch zijn. Om een vervolg te kunnen geven aan de risicoanalyse, is het noodzakelijk om te bepalen welke bedrijfsprocessen essentieel zijn. Daarvoor dient er een procesbeoordeling plaats te vinden

Stap 4 – Implementatie Quality Management System (QMS) 

Het Quality Management System (QMS) is de kern van ISO 9001. Deze stap behelst het implementeren van het Quality Management System binnen uw organisatie. In de praktijk komt het vaak neer op het vastleggen van overlegstructuren ter implementatie, besturing en bewaking van kwaliteitsbeheersing.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ISO 9001 certificering en wat inTECHrity hierin voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op, we maken graag kennis!

Meer weten over de diensten en knowhow van inTECHrity? Wij maken graag kennis en onze specialisten helpen u graag verder!