Privacy statement

Privacy Statement

Privacy beleid inTECHrity B.V.

inTECHrity B.V. verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van de door klanten, relaties, prospects en andere personen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van inTECHrity B.V.

Gegevensverwerking

Wij houden een database bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij inTECHrity (bijvoorbeeld door het downloaden van content), maar geen klant is.

inTECHrity helpt organisaties op gebied van informatiebeveiliging. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rol in beslissingstraject etc.) om u beter te informeren over onze producten en diensten. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze blog of nieuwsbrief of interessante content downloadt. En offline gebeurt dit via presentaties, netwerkbijeenkomsten of een telefoongesprek. inTECHrity kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een opdracht, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. En u kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen, laten verwijderen of inzien en opvragen via een e-mail naar info@intechrity.nl. Dit alles conform de GDPR/AVG wetgeving. Wij vragen in dat kader aan iedereen die zijn gegevens op onze website achterlaat expliciete toestemming om te mogen mailen rondom onze diensten en oplossingen.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. inTECHrity is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan inTECHrity B.V., Aert de Gelderhage 34, 3437 KB Nieuwegein.

E-mail

Wanneer u als relatie uw e-mailadres aan inTECHrity hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over onze kennis, diensten en oplossingen.

inTECHrity maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan inTECHrity haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of events

Wilt u minder of geen e-mail ontvangen of wilt u niet meer meedoen aan onze events?

Dan kunt u op elk moment uw voorkeuren aanpassen of zich afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@intechrity.nl.

Contact met klanten en relaties

inTECHrity informeert haar klanten en relaties over de marketingmethodes en technieken en oplossingen per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

Als u heeft aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door inTECHrity, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer op het door u opgegeven telefoonnummer.

Cookie-statement

inTECHrity B.V. gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek te monitoren. Zo worden door middel van cookies uw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op uw voorkeuren worden afgestemd.

Beveiliging

inTECHrity heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

inTECHrity gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina bent, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

Vragen over privacy beleid

inTECHrity houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacy beleid. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op via info@intechrity.nl.

Privacy beleid inTECHrity B.V. Versie: 2.0 december 2018.

 

InTECHrity

Regentesselaan 2 3818 HJ Amersfoort

Neem contact op om kennis te maken met de specialisten van inTECHrity. Wij helpen u graag verder!